Maa-ainesten ottosuunnitelmat

Laadimme maa-ainesten ottosuunnitelmia sora- ja kallioalueille.