Kaavoitus

Laadimme asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja

Olemme laatineet ranta- asemakaavoja jo noin 35 vuoden ajan. Laadittujen ranta-asemakaavojen määrä on noin 150 kaavaa.

Nykyisin laadimme myös asemakaavoja.